Til praktiserende læger

Information om møder mm. til praktiserende læger i Halsnæs Kommune.

Denne side er målrettet praktiserende læger i Halsnæs Kommune

Der afholdes årligt: 

  • 4 møder i Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)
  • 4 områdemøder med Praktiserende lægers organisation (PLO Halsnæs)

Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde (KLU)

Møde mellem repræsentanter fra PLO-Halsnæs og repræsentanter fra Halsnæs Kommune. Møderne afholdes fra kl. 14.45-16.45 på Rådhuset.

Planlagte møder i 2019

  • 21. februar 
  • 23. maj    
  • 5. september 
  • 28. november 

PLO-K møder

Formålet med mødet er drøftelse af Alle kommunens læger inviteres til mødet. Mødet arrangeres på skrift mellem tre af kommunens forvaltninger. 

Møderne afholdes fra kl. 17 - 19 på Rådhuset.
Planlagte møder i 2019:

  • 21. februar: Social Service og Familier 
  • 23. maj: Sundhed og Ældre 
  • 5. september: Borgerservice og Beskæftigelse
  • 28. november: Sundhed og Ældre
Praksiskonsulent

Halsnæs Kommune har en ledig stilling som praksiskonsulent på 4 timer pr. uge. Praksiskonsulenten skal være nedsat som praktiserende læge i Halsnæs Kommune.

Er du interesseret i jobbet som praksiskonsulent, bedes du rette henvendelse til Leder af Sundhedsafdelingen Birte Carøe, bica@halsnaes.dk

Sidst opdateret 11. januar 2019