Kørsel til specialiseret genoptræning

Hvis du er blevet henvist til specialiseret genoptræning og er blevet udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan, kan du have ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Du har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis:

  • Du er folkepensionist eller førtidspensionist
  • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km
  • Din helbredsmæssige tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge

Hvis du selv sørger for transporten, kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvor der ydes godtgørelse efter den billigste offentlige kørselstakst.

For ansøgning om befordringsgodtgørelse gælder, at der skal fremsendes en kopi af din genoptræningsplan eller andet materiale fra det visiterende sygehus, som beskriver dit behov for befordring.

Ansøgning og dokumentation fremsendes til Økonomi- og analysekonsulent Severin Berg på haseb@halsnaes.dk.

 

 

 

Sidst opdateret 16. august 2018

Selvbetjening

Kontakt

Severin Berg
Økonomi- og analysekonsulent
Telefon 47 78 43 01
haseb@halsnaes.dk