Specialtilbud til skolebørn i Halsnæs Kommune

Når et barn har særlige behov til skolegangen, imødekommes dette ved en række foranstaltninger på egen skole eksempelvis via undervisningsdifferentiering, holddeling, supplerende undervisning eller specialundervisning

Unge på skaterrampe

Specialtilbud til skolebørn i Halsnæs Kommune

Foranstaltninger til eller omkring et barn sker altid i et samarbejde mellem forældre, skole og ved inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Når det vurderes fagligt og socialt hensigtsmæssigt at indstille et barn til et specialtilbud, sker det derfor ligeledes i dialog med forældre, og med indstillingen følger som minimum en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af barnet. Herudover kan der foreligge en række andre bilag i form af udtalelser fra lærere og pædagoger, undersøgelser vedrørende det specifikke specialpædagogiske behov mm.

I Halsnæs Kommune er der følgende specialiserede skoletilbud:

  • Basen på Arresø Skole, Magleblik
  • Basen på Melby Skole
  • NÆS-klasse på Melby Skole
  • Bøgebjerggård, afdeling under Hundested Skole
  • Inklusionsklasser på Arresø Skole, Magleblik
  • Modtagelsesklasser

   

  Basen på Melby Skole og Arresø Skole, Magleblik

  Basen er et heldagstilbud til børn med autisme spektrum forstyrrelser. På Melby Skole er der 8 pladser for elever i 0. til og med 2. klasse. På Arresø Skole, Magleblik er der 34 pladser fra 1. til og med 9. klasse.

  NÆS-klasse på Melby Skole

  NÆS-klassen er en almen 0. klasse, hvor der går 16 elever. 4 af disse elever har vanskeligheder indenfor autismespektret.

  Der er altid to voksne i klassen, og rammen for undervisningen er tydelig, forudsigelig og genkendelig for alle børn.

  Modtagelsesklasser

  Efter behov oprettes der modtageklasser for børn, der kommer til Danmark og skal integreres i den almindelige undervisning på kommunens folkeskoler. Eleverne undervises i dansk sprog og kultur samt i relevante skolefag afhængig af børnenes alder. Du kan kontakte koordinatoren på området for mere information om modtagelsesklasser og undervisning i dansk som andetsprog.

  Inklusionsklasserne

  Inklusionsklasserne på Arresø Skole, Magleblik er et tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Undervisningen foregår i en almindelig klasse, hvortil der er tilknyttet et holdrum, som anvendes til at holddele på tværs af elevgruppen.

  Bøgebjerggård

  Under Hundested Skole er der etableret et tilbud for børn og unge i kommunen, som af forskellige grunde ikke kan trives i en almen klasse i folkeskolen. Som udgangspunkt er det normalt begavede børn, der er i dårlig trivsel og social udvikling i skolen og/eller i hjemmet.

  Bøgebjerggård tilbyder disse børn og deres familier et intensivt forløb, der har som mål at hæve elevens selvværd og sociale og faglige kompetencer, så en tilbagevenden til folkeskolen eller andet relevant tilbud muliggøres.

  Tilbuddet er normeret til 50 elever i alderen 6 til 17 år, og er beliggende på Industrivej 17, 3390 Hundested.

  Specialpladser udenfor kommunen

  Hvis et barn ikke er i målgruppen for specialtilbud i kommunen, så er der mulighed for at tilbyde børn med særlige handicap eller særlige behov undervisning skoler udenfor kommunen.

  Visitation

  Visitationen til specialtilbud både i og udenfor Halsnæs Kommune finder sted gennem visitationsudvalget.

  På baggrund af indstillingen med bilag træffer visitationsudvalget beslutning om, hvorvidt barnet skal optages i et specialtilbud. Det er elevens distriktsskole, der laver indstillingen til visitationsudvalget. Det gælder også for elever på privatskoler og efterskoler.

  Visitationsudvalget består af Leder af inklusion og tværfagligt samarbejde (formand) samt repræsentanter fra PPR, skoler og familieafdelingen.

  Sidst opdateret 7. marts 2019