Skolebus i Halsnæs Kommune

Hvordan er det lige, dit barn kan komme i skole? Læs nærmere om skolebusruter, skolebuskort, enkeltbilletter mm.

Skolebusruter 
Herunder kan du se de enkelte køreplaner gældende fra 13. august 2018: 

Skolebusrute for Arresø Skole, Magleblik

Skolebusrute for Arresø Skole, Magleblik/Ølsted

Skolebusrute for Arresø Skole, Ølsted 

Skolebusrute for Frederiksværk Skole og Melby Skole

Skolebusrute for Hundested Skole

Skolebuskort
Skolebuskort koster 530 kroner i skoleåret 2018/2019.

Enkeltbilletter kan købes på skolernes kontor. Denne billet giver adgang for en kørsel med skolebussen og er kun gyldig til skolebuskørsel i Halsnæs Kommune.

En enkeltbillet koster 10 kroner.

Kørselsberettigede elever får udstedt frikort af skolen.

Mere om skolebus
Halsnæs Kommune tilbyder alle elever skolebuskørsel til kommunens skoler.

Transporten bliver betalt af Halsnæs Kommune, hvis afstanden til skolen ligger over fastlagte grænser. Grænserne er afhængige af, hvilket klassetrin barnet går på:

0.-3. klasse: Længere end 2,5 kilometer

4.-6. klasse: Længere end 6 kilometer

7.-9. klasse: Længere end 7 kilometer

10. klasse: Længere end 9 kilometer

I særlige tilfælde giver vi fri transport til elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til barnets sikkerhed i trafikken kræver det. Vi giver kun fri transport, hvis dit barn går i distriktsskolen.

Hvis dit barn har et varigt eller midlertidigt fysisk handicap, kan vi også sørge for transport til og fra skole.

Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet
I Halsnæs Kommune er der vedtaget en række kvalitetsstandarder for kørslen til de lokale specialtilbud på skoleområdet. Det omfatter blandt andet standarder for omfanget af ventetid, transportid, antal skift, aldersgrænser, og kørsel på ikke skoledage.
Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune. 

Sidst opdateret 19. juli 2018

Kontakt

Børn, Unge og Læring
Telefon 47 78 40 00
lehpe@halsnaes.dk

Få svar her