Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er et tilbud om gratis rådgivning til børn, unge og deres forældre, som oplever problemer.

For at forebygge problemer tilbyder PPR derudover rådgivning, vejledning og supervision til personale i dagplejen, daginstitutioner og alle skoler i kommunen. Det er hensigten gennem tidlig indsats og forebyggende arbejde at sikre børn og familiers trivsel og sundhed og hindre at små problemer vokser sig større.

Endvidere samarbejder PPR med samtykke fra forældrene tværfagligt, eksempelvis med andre involverede fra afdelingen ”Familier og Børn”.    

 

Typer af problemer

PPR yder rådgivning i forhold til børn og unge i alderen 0-18 år. I den forbindelse kan vi rådgive børn, forældre og fagpersoner om bekymring om barnet trivsel og udvikling såvel personlige og faglige. Vi kan undersøge mulige årsager og rådgive forældre, skole og dagtilbud om handlemuligheder. Derudover rådgiver vi når børn har særlige vanskeligheder – f.eks. i forbindelse med tale, sprog eller hørelse.

 

PPR’s rådgivning

For at danne grundlag for vores rådgivning indsamles de nødvendige oplysninger; eksempelvis gennem samtaler med barnet selv, med dem, der kender barnet, gennem observationer eller gennem særlige opgaver. Oplysningerne sammenfattes til en vurdering af vanskelighederne og den deraf følgende rådgivning munder ud i konkrete forslag til handlinger og indsatser, der er udarbejdet sammen med forældre og andre implicerede.

PPR’s opgaver løses i tæt samarbejde med forældre og andre parter, der er involveret i arbejdet med børn og unge og målet er, at brugerne skal opleve PPR’s indsats som forståelig, nyttig, målrettet og sammenhængende.

 

Henvendelse til PPR

Henvendelse til PPR foregår som regel gennem skolen eller dagtilbud efter aftale med forældrene.

Forældre og børn og unge kan også altid selv henvende sig direkte til PPR og bede om råd og vejledning i form af en samtale; enten telefonisk eller på et aftalt møde. Her kan finde kontaktoplysninger på PPR´s medarbejdere i de enkelte distrikter.

 

PPR’s personale

På PPR er ansat psykologer, konsulenter og tale-høre-lærere.

Sidst opdateret 18. januar 2017