Børn med særlige behov

4 børn ved sø

Råd og vejledning

Kommunen tilbyder gratis rådgivning om forskellige problemer til børn og unge og deres forældre eller andre personer, der sørger...
Barnevogn med bamse

Er du bekymret for et barn?

Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til...
Familiehus

Tilbud til børn, unge og familier

Familiehuset i Halsnæs Kommune er etableret for familier med børn og unge med særlige behov med henblik på at samle og styrke de...
Far og barn ved vand

Støtte til børn med særlige behov

Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen – i nogle tilfælde i form af en anbringelse uden for hjemmet. Har du mistanke...

Børn i anbringelser

Anbringelse udenfor hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger, kommunen kan sætte i værk, når et barn eller en ung har brug for...
Hænder

Varige lidelser og handicap

Støtte til familier med et barn under 18 år med et betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende...

PPR

PPR er et tilbud om gratis rådgivning til børn, unge og deres forældre, som oplever problemer.
Unge

SSP

Skole, Socialforvaltning og Politi - forkortet SSP står for samarbejde mellem Skoleområdet, Socialområdet og Politiet om at forebygge...