Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Her gøres kommuneplanens politiske strategi og målsætninger konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Alle gældende lokalplaner for Halsnæs Kommune kan ses her på siden, i kommunens kort eller i Planinfo.

Du kan se om der findes en lokalplan for din ejendom på kortet her.

Du kan søge på adresse eller matrikel nummer.

Plandistrikt 1 - Melby 

Plandistrikt 2 - Vinderød

Plandistrikt 3 - Enghaven

Plandistrikt 4 - Frederiksværk

Plandistrikt 5 - Magleblik

Plandistrikt 6 - Kregme

Plandistrikt 7 - Ølsted 

Plandistrikt 8 - Hundested

Plandistrikt 9 - Lynæs

Plandistrikt 10 - Torup
 

Enkelte af lokalplanernes gengivelse er af dårlig kvalitet, da det er kopi af papiroriginaler.

Lokalplanerne er opdelt i distrikter. Lokalplanens nummer fortæller hvilket plandistrikt du skal se under. For eksempel hører lokalplan 01.5 under plandistrikt 1 og lokalplan 02.5 hører under plandistrikt 2.

Hvad er en lokalplan? 

Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplaner/bygningsvedtægter indeholder bestemmelser om udstykning, bebyggelse, anvendelse af bebyggelse og ubebyggede arealer med mere, der er direkte bindende for grundejerne. Den bindende virkning gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, det vil sige at eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen.

Der er ikke knyttet nogen handlepligt til en lokalplan. En virkeliggørelse af planen, for eksempel opførelse af et ved lokalplanen tilladt byggeri forudsætter derfor, at vedkommende grundejer(e) kan og vil opføre bebyggelsen.

Ændringer af en lokalplan kan kun ske ved at udarbejde en ny.

Indsigelser til lokalplanforslag

Enhver kan komme med bemærkninger eller ændringsforslag til et lokalplanforslag. Fristen for indsigelser er altid 8 uger fra annonceringen, der står i annoncen, hvornår sidste frist er. Under Høringer på kommunens hjemmeside kan du se om der er en lokalplan i høring.

Efter fristens udløb tager Byrådet stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Plan og Byg på telefon 4778 4000.

Sidst opdateret 13. august 2018

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk