Udstykning

Ønsker du at udstykke din ejendom, ændre skelforhold eller sammenlægge matrikler, skal du henvende dig til en landinspektør.

Hvordan udstykker man en grund

Ønsker du at udstykke din ejendom, ændre skelforhold eller sammenlægge matrikler, skal du henvende dig til en landinspektør. Landinspektører er private selvstændige virksomheder, der er autoriseret til at afsætte skel.

På baggrund af din ansøgning udarbejder landinspektøren et udstykningsforslag, som sendes til kommunen.

Sagsbehandlingstiden kan ses her Klik her

Er du i tvivl, så kontakt kommunen på mail@halsnaes.dk med adressen og dit spørgsmål vedrørende ejendommen.

Kan der udstykkes

Der er en række forhold, som kan have indflydelse på en eventuel udstykning som fx lokalplaner og tinglyste servitutter eller deklarationer på ejendommen. Du kan se, om din ejendom er omfattet af en lokalplan på ois.dk. På tinglysning.dk kan du finde oplysninger om, hvad der er tinglyst på din ejendom.

Jf. Byggeloven gælder det, at grunde ikke kan være mindre end:

700 m² i byzone
1200 m² i sommerhusområder
Grunde i landzone kan som udgangspunkt ikke udstykkes, se undtagelsesreglerne i planlovens Landzonebestemmelser

Hvordan finder man sit skel

Kommunen ligger ikke inde med oplysninger om skel og skelpæle.

Hvis du ikke ved hvor dit skel er eller ikke kan finde en skelpæl, skal du kontakte en landinspektør. Landinspektører er private selvstændige virksomheder, der er autoriseret til at afsætte skel.

Læs mere på boligejer.dk


 

Sidst opdateret 27. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her