Solceller og solfanger

Vil du opsætte solceller/ solfangere på din ejendom, er det dit ansvar at sikre dig, at anlægget overholder gældende lokalplaner, bygningsreglement og tinglyste deklarationer.

Solceller

Nogle anlæg kræver tilladelse, andre gør ikke. Afhængigt af, hvor stort dit anlæg er og hvor du bor, kan det være, at du skal have en byggetilladelse og/eller en dispensation fra en lokalplan eller byplanvedtægt. Nogle steder skal du også have tilladelse i forhold til en tinglyst deklaration.

Se tjeklisten for at se, om dit anlæg kræver en tilladelse.

Lokalplaner og byplanvedtægter

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, hvor der er bestemmelser om tagmaterialer eller forbud mod blanke og reflekterende tagoverflader skal du have en dispensation. Det gælder uanset anlæggets størrelse og type.

Hvad gælder for mig 

Bygningsreglementet De eneste anlæg, der ikke kræver byggetilladelse, er: 

 1. anlæg der opsættes på enfamiliehuse, stuehuse, dobbelthuse, rækkehuse eller sommerhuse der ikke er fredede eller bevaringsværdige
 2. anlæg der følger tagets hældning
 3. anlæg der udgør under halvdelen af tagfladen og
 4. anlæg der overholder afstandskravet til skel – 2,5 meter i byzone og 5,0 meter i sommerhusområder.

Alle andre anlæg kræver byggetilladelse. I landzone også en landzonetilladelse. 

Ansøgningsmateriale

Skal du søge om en dispensation eller byggetilladelse, har vi brug for følgende materiale:

 1. Ansøgning med begrundelse
 2. Fuldmagt (hvis du ikke er ejer)
 3. Facadetegning med anlægget indtegnet
 4. Situationsplan og plantegning med anlægget indtegnet
 5. Oplysning om størrelse og placering af anlægget herunder opbygning på taget
 6. Oplysning om glans eller refleksion af og fra anlægget
 7. Oplysning om farve på elementer, herunder rammer.
 • Det er altid bedst, at anlægget følger tagfladen/facaden eller er integreret i denne.
 • Gode råd
 • Anlæg bør være antirefleksbehandlet eller på anden måde have en mat overflade, da det mindsker risikoen for refleksionsgener hos naboerne.
 • Rammen bør males i samme farve som solcellerne.
 • Anlægget bør placeres så harmonisk på taget eller facaden som muligt i forhold til skorstene, tagvinduer samt tag- og facadekonstruktion.

Sidst opdateret 8. januar 2019

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk