Skal du bygge

Det er kommunen, der er bygningsmyndighed. Vi behandler byggesagerne og beslutter, om du kan få tilladelse.

Kattegat-Strandhave

Du skal sende din ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af et byggeri via bygogmiljoe.dk.

Bygningsreglement 2018 har medført ændringer på sagsbehandlingen af byggesager. Det betyder, at der er nye krav til ansøgningsmaterialet. Vedhæftet er en pjece om hvilket materiale/oplysninger som skal indsendes til kommunen i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Vejledningen omhandler umiddelbart kun sommerhuse, enfamiliehuse, sekundære bygninger og lignende byggeri. Hvis du skal ansøge om erhvervsbyggeri og er i tvivl om, hvilket ansøgningsmateriale/oplysninger du skal indsende, anbefales det, at du kontakter kommunens byggesagsbehandlere. 

Guide til ansøgningsmateriale i forbindelse med byggeansøgning.

Kort vejledning til bygogmiljø

Du kan få svar på dine spørgsmål om byggetilladelser og anmeldelser her på hjemmesiden, f.eks. hvilket materiale skal sendes med ansøgningen, krav til byggeriet, byggesagsgebyrer og meget andet.

Vejledende sagsbehandlingstider i Plan og Byg

  • Det ansøgte overholder byggeretten, jf. Bygningsreglementet
  • Det ansøgte ikke kræver dispensation, landzonetilladelse eller tilladelse efter anden lovgivning  

Halsnæs Kommune prioriterer byggesagerne på følgende måde:

  1. Erhverv og nye boliger
  2. Til- og ombygninger
  3. Lovliggørelsessager

 

Sidst opdateret 1. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her