Skal du bygge

Det er kommunen, der er bygningsmyndighed. Vi behandler byggesagerne og beslutter, om du kan få tilladelse.

Kattegat-Strandhave

Du skal sende din ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af et byggeri via bygogmiljoe.dk.

Kort vejledning til bygogmiljø

Du kan få svar på dine spørgsmål om byggetilladelser og anmeldelser her på hjemmesiden, f.eks. hvilket materiale skal sendes med ansøgningen, krav til byggeriet, byggesagsgebyrer og meget andet.

Byggesagsbehandlingstiden er max 4 uger hvis din ansøgning er fuldt belyst 

  • Det ansøgte overholder byggeretten, jf. Bygningsreglementet
  • Det ansøgte ikke kræver dispensation, landzonetilladelse eller tilladelse efter anden lovgivning  

Halsnæs Kommune prioriterer byggesagerne på følgende måde:

  1. Erhverv og nye boliger
  2. Til- og ombygninger
  3. Lovliggørelsessager

 

Sidst opdateret 29. november 2017

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk


Få svar her