Nedrivning

Nedrivning af byggeri kræver to henvendelser til Halsnæs Kommune før du kan få tilladelse.

En byggesag er første henvendelse

Første ansøgning om nedrivning skal du sende via Byg og Miljø og du må ikke begynde nedrivningen før du har fået tilladelse. 

Inden du ansøger om nedrivning skal du undersøge om bygningen er bevaringsværdig eller fredet, da der i sådanne tilfælde kan være forbud mod nedrivning. Spørg gerne  kommunen og/eller søg oplysninger via Slots- og Kulturstyrelsen. Visse småbygninger kan nedrives uden tilladelse.

I Bygningsreglement 2018 §47 kan du læse mere om nedrivning af bebyggelse, hvad ansøgningen skal indeholde samt hvilke bygninger der kan nedrives uden tilladelse.

En affaldssag er anden henvendelse

 

Det affald som fremkommer i forbindelse med nedrivningen skal efter Affaldsbekendtgørelsen anmeldes til Halsnæs Kommune, Natur og Miljø to uger før projektstart, hvis:

 

  • Der er over 1 tons affald eller
  • Affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10 m2

Alle typer byggeaffald skal anmeldes uanset om det er genanvendeligt eller forbrændingsegnet, skal deponeres, osv. Hvis bygningen, der nedrives er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for giftstoffet PCB. 

Hvis der indgår farligt affald, for eksempel asbest- eller PCB-holdige bygningsdele, skal du anmelde og håndtere dem adskilt som farligt affald.

Læs mere om byggeaffald, og find anmeldelsesskema her.

Sidst opdateret 20. august 2019

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk