Nedrivning

Nedrivning af byggeri kræver ansøgning med efterfølgende tilladelse. Anmeldelsen skal sendes til Miljø og Teknik hvorefter du indenfor 14 dage får svar på din anmeldelse.

Inden du ansøger om nedrivning skal du undersøge, om bygningen er bevaringsværdig, fredet eller indrettet med beboelse. 

Bygningsreglementet angiver undtagelser, hvor nedrivning ikke kræver tilladelse.

 

Bygningsaffald, renoveringer og nybyggerier skal bygherren anmelde det affald som fremkommer til Halsnæs Kommune, Natur og Miljø hvis:

  • Der er over 1 tons affald eller
  • Affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m2

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet osv. Hvis bygningen der nedrives eller renoveres er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB.

Hvis der indgår farligt affald, skal det anmeldes og håndteres adskilt som farligt affald.

Læs mere om byggeaffald, og find anmeldelsesskema her.

Sidst opdateret 4. januar 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk