Nedrivning

Nedrivning af byggeri kræver ansøgning med efterfølgende tilladelse.

Ansøgningen skal indsendes via Byg og Miljø og nedrivningen må ikke påbegyndes før vi har givet dig en tilladelse.

Inden du ansøger om nedrivning skal du undersøge, om bygningen er bevaringsværdig eller fredet da der i sådanne tilfælde kan være et forbud mod nedrivning.  
Nogle småbygninger kan nedrives uden tilladelse.

I Bygningsreglement 2018 §47 kan du læse mere om nedrivning af bebyggelse, hvad ansøgningen skal indeholde samt hvilke bygninger som kan nedrives uden tilladelse.

Det affald som fremkommer i forbindelse med nedrivningen skal anmeldes til Halsnæs Kommune, Natur og Miljø hvis:

  • Der er over 1 tons affald eller
  • Affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m2

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet osv. Hvis bygningen der nedrives er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB.

Hvis der indgår farligt affald, skal det anmeldes og håndteres adskilt som farligt affald.

Læs mere om byggeaffald, og find anmeldelsesskema her.

Sidst opdateret 6. marts 2019

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk


Få svar her