Byggeri

Mødedeltagere

Forhåndsdialog

Plan og Byg inviterer til forhåndsdialog for at sikre, at du kan komme godt fra start med dit byggeri
Telt

Opsætning af telte

Retningslinjer for opstilling af telte, sener, tribuner og andre transportable konstruktioner
Byggesagsbehandling

Skal du bygge

Det er kommunen, der er bygningsmyndighed. Vi behandler byggesagerne og beslutter, om du kan få tilladelse.
Udstykning

Udstykning

Ønsker du at udstykke din ejendom, ændre skelforhold eller sammenlægge matrikler, skal du henvende dig til en landinspektør.
Tegning af enfamiliehus

Byggesagsarkiv

Din byggesag er arkiveret digitalt og er tilgængelig via internettet.
Nedrivning

Nedrivning

Nedrivning af byggeri kræver to henvendelser til Halsnæs Kommune før du kan få tilladelse.
container

Containere

Hvis containere, skurvogne, telte og midlertidige bygninger og lignende skal opstilles i mere end 6-8 uger kræver det en byggetilladelse...
Byggeaffald

Byggeaffald

Byggeaffald er det affald der opstår i forbindelse med byggeri, renovering, nedrivning, lednings- og anlægsarbejde m.v. Affaldet...
Fuglegræsvej

Terrænregulering

Der er ofte bestemmelser om terrænregulering i lokalplaner.
Solceller

Solceller

Vil du opsætte solceller/ solfangere på din ejendom, er det dit ansvar at sikre dig, at anlægget overholder gældende lokalplaner...
Telemast

Telemaster

Halsnæs Kommune har retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner.
Skjoldborg

Ejendomsoplysninger

Du kan hente flere oplysninger om en ejendom ved at henvende dig i Borgerservice eller til Miljø og Teknik