Skibsvænget

Halsnæs Kommune sælger parcelhusgrunde i Kregme på Skibsvænget.

Luftfoto 2015

Halsnæs Kommune udbyder parcelhusgrunde på Skibsvænget ved Kregme i Frederiksværk til en kontantpris fra 525.000 kr. incl. moms til 650.000 kr. incl. moms.

Grundene udbydes i h.t. bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

Området præsenterer sig med en smuk bugtet ankomstvej op gennem området, med små søer langs vejen. Landskabet omkring fordelingsvejen er tænkt som en blomstereng. Langs fordelingsvejen bliver der fem boliggrupper, og der er opført ny daginstitution. I to af boliggrupperne bliver der i inderzonen tætlave boliger, mens resten af boliggrupperne udelukkende består af parcelhusgrunde. Grundene er beliggende tæt ved hovedvejene til Hillerød og Frederikssund. Der er ligeledes gode tog- og busforbindelser tæt på området. I 2009 blev der opført en spændende miljø- og energivenlig daginstitution i området.

Der er udarbejdet ny lokalplan for området der bl.a. muliggør opførelse af stenhuse i hele udstykningen.Sidst opdateret 30. januar 2019

Selvbetjening

Kontakt

Simon Petersen
Ejendomskonsulent
sicpe@halsnaes.dk 
Telefon 29 32 74 04

Niels Jørgen Yde Larsen
Juridisk konsulent
Telefon 47 78 45 18
nijl@halsnaes.dk

Lissi Hansen
Administrativ konsulent
Telefon 47 78 45 24
libh@halsnaes.dk

Miljø og Teknik
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin
Få svar her