Bolig

Boligkompleks

Almene boligorganisationer

Vi tror på, at dialog er vejen frem til bæredygtige boligafdelinger og bæredygtige bosætningsmuligheder i kommunen.
Lillevej

Almene lejeboliger

Der findes mange almene lejeboliger i Halsnæs Kommune. Her finder du link til boligselskaber, som du kan kontakte, hvis du er interesseret...
Fyrrenæsly

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan...
Udsigt over Frederiksværk

Bopælspligt og flexbolig

I Halsnæs Kommune er der bopælspligt. Bopælspligten skal forhindre at boliger står tomme i længere tid af gangen.
boligløs

Boligløs

Er du boligløs, har du mulighed for at blive skrevet op på den sociale boligliste.
Bolig på Strandvejen

Reduktion af elafgift

Du kan få reduceret din elafgift hos dit elselskab, hvis du har el som primær kilde til opvarmning i din helårsbolig eller lovligt...
Husnummerskilt

Synlige adresser

I Danmark er kommunen den myndighed, der fastsætter vejnavne og husnumre.
Lynæs Havn

Helårsbeboelse i sommerhus

Der er specielle regler for, hvornår du må bo i dit sommerhus. Vær også opmærksom på, at det kun er ejeren af huset der kan udnytte...
Vindueskig

Klage over nabo

Det er altid bedst selv at løse en nabostrid, men når nabostriden kører fast kan det være nødvendigt at få hjælp fra en udefra kommende...
Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Hvad er Indeklima?
Krudtværket i Frederiksværk

Tinglysning

Al tinglysning foregår digitalt.
Huse ved kanalen om vinteren

Adresseforespørgsel

Du kan bestille adresseforespørgslen digitalt og få oplyst en anden persons adresse - med mindre adressen er beskyttet.
Navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse

Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister...
Boliger

Bopælsattest

En bopælsattest viser, hvordan du er registreret i CPR (Det Centrale Personregister). Du kan bestille en digitalt.