Du er ledig

Mange pengesedler

Søg om kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie
Glassmedje

Søg om uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie
Chikaner i Frederiksværk midtby

Integrationsydelse

Hvis du ikke har opholdt dig lovlig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de sidste 8 år, har du mulighed for at søge om integrationsydelse...
Kvickly i Frederiksværk centrum

Medlem af en A-kasse

Er du arbejdsløs, og vil gerne have dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt i dit lokale jobcenter.