Landzonetilladelse til etablering af sø på Tollerupvej 82

24. maj 2017
Klagefristen er fra den 24. maj – 21. juni 2017.

Der er den 23. maj 2017 givet tilladelse til etablering af sø på op til 800 m2 på ejendommen Tollerupvej 82, 3370 Melby.

Formålet med etablering af søen er af rekreativ karakter.
 

Se landzonetilladelsen på Tollerupvej 82 her.