Landzonetilladelse Auderød Byvej 4

29. maj 2017

Landzonetilladelse til opførelse af smedehytte til Arresøcentret på Auderød Byvej 4.

Du kan klage over tilladelsen til den. 21. juni 2017.

Halsnæs Kommune har jf. Planlovens §35 besluttet at give landzonetilladelse til opførelse af 42 m² smedehytte til spejderaktiviteter på Arresøcentret beliggende matr. nr. 9 a Auderød By, Kregme, Auderød Byvej 4.

Se afgørelsen med klagevejledning her.