Skimmelsvamp på Enghaveskolen

19. juni 2017

Der er fundet spor af skimmelsvamp på Frederiksværk Skole Enghave. Svampen begrænser sig til områder, hvor der ikke færdes elever eller ansatte. Halsnæs Kommune er i fuld gang med at se på langsigtede løsninger, der sikrer, at der fortsat er et sundt indeklima for børn og voksne

Det er fortrinsvis i krybekældrene under de ældre bygninger, at der er konstateret vækst af skimmelsvamp.

En teknisk gennemgang af Frederiksværk Skole Enghave har vist, at der er skimmelsvamp flere steder. Fundene er primært sket i krybekældrene under nogle af de ældre bygninger og i dele af den udvendige tagkonstruktion.

Kommunaldirektøren i Halsnæs Kommune, Anders Mørk Hansen, understreger, at der ikke er konstateret svamp i nogle af de lokaler, som bliver brugt til undervisning, eller hvor børn og voksne opholder sig. Alligevel tager kommunen sagen meget alvorligt.

”Det er naturligvis ikke meningen, at der skal være skimmelsvamp på en skole. Derfor har det også været vigtigt for os at få lavet en grundig undersøgelse af hele skolen. Og jeg er glad for, at den viser, at hverken børn eller voksne udsættes for skimmelsvampen,” udtaler Anders Mørk Hansen.

Løsninger i fokus
Undersøgelsen af skolen som helhed blev straks sat i værk, efter idrætshallen i januar blev lukket netop efter fund af skimmelsvamp.
Skimmelsvampen på Frederiksværk Skole Enghave er formentlig opstået over en længere periode som et resultat af fugt i undergrunden, dårlig vedligehold og skolens design med bygninger tæt på hinanden.

”Vi har ikke siddet nogen henvendelser om mulig skimmelsvamp overhørigt. Men det her giver selvfølgelig anledning til, at vi får kigget på vores procedurer omkring bygningsvedligehold, så vi sikrer os, at noget lignende ikke sker igen. Det arbejde er allerede gået i gang,” siger Anders Mørk Hansen.

Den tekniske analyse slår desuden fast, at Frederiksværk Skole Enghave generelt er slidt. Det tages med i overvejelserne, når det nu skal afgøres, hvad der skal ske med skolen.

”Vi har fået lavet et overslag, der viser, at det vil koste 14 millioner kroner at rense for skimmelsvamp og op mod 100 millioner kroner, hvis den generelle stand på de ældre bygninger også skal bringes op. Det præcise tal er lige nu højst usikkert, men lige meget hvad er det mange penge, og vi skal derfor være sikre på, at vi vælger den rette løsning. Vi kommer derfor til at drøfte forskellige scenarier i byrådet, herunder også om der skal bygges nyt,” siger Michael Thomsen (V), udvalgsformand for Skole, Familie og Børn.

Da det ikke er sundhedsskadeligt at opholde sig på skolen, vil fundene af skimmelsvamp ikke få nogen umiddelbar betydning for undervisningen på Frederiksværk Skole Enghave. Halsnæs Kommune følger dog fortsat situationen nøje blandt andet med nye målinger.

 

Fakta:
Undersøgelsen på Frederiksværk Skole Enghave blev straks iværksat af Halsnæs Kommune, efter idrætshallen på skolen blev lukket i januar 2017 på grund af skimmelsvamp.

Det er primært i krybekældre og visse dele af den udvendige tagkonstruktion, at der er fundet vækst af skimmelsvamp. I undervisnings- og opholdslokaler er der ikke konstateret niveauer over det normale, som naturligt findes i omgivelserne omkring os. Situationen følges løbende med nye målinger, som vil blive lavet hver anden måned.

Halsnæs Kommune har udarbejdet en Q&A med praktiske spørgsmål, som kan ses her på halsnaes.dk. Forældre kan desuden kontakte kommunens hotline på telefon 24 91 55 59.

Alle ansatte samt forældre til nuværende og kommende elever kontaktes direkte af forvaltningen og skolen. Halsnæs Kommune holder derudover et åbent statusmøde om Frederiksværk Skole Enghave onsdag den 16. august kl. 19.