Arbejde med højvandssluse starter nu

14. juni 2017

Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning sætter nu det forberedende arbejde med etablering af Frederiksværk Højvandssluse i gang. Aarsleff A/S er valgt som entreprenør til opgaven.

Prop og vandpumpe

Højvandsslusen skal fremover sikre Frederiksværk mod situationer som denne med prop i kanalen og beredskabets pumpeanlæg - her ved stormen Urd.

Entreprenøren går i næste uge i gang med arbejdet på land, hvor der i første omgang skal etableres byggeplads, byggehegn, nødvendige rydninger og ledningsomlægninger.

I starten af august begynder selve byggeriet af pumpestation og højvandsslusen i kanalen. Byggearbejdet forventes afsluttet den 23. oktober 2017.  

Sluse sikrer mod oversvømmelse

Højvandsslusen skal sikre, at de lavt liggende områder i Frederiksværk ikke bliver oversvømmet ved høj vandstand i Roskilde Fjord, som det flere gange har været tilfældet i forbindelse med voldsomme storme og vejrsituationer de senere år.

Pumpestationen skal samtidig udpumpe vand til fjorden, når slusen er lukket, så området ikke bliver oversvømmet bagfra.