Regionalt kultursamarbejde: Kulturmetropolen 2016-19

I foråret 2016 underskrev Halsnæs Kommune sammen med en række andre kommuner i hovedstadsområdet den fælles regionale kulturaftale "Kulturmetropolen". Aftalen er en fortsættelse af kulturaftalen "KulturMetropolØresund" der løb fra 2012-2015. I Kulturmetropolen 2016-2019 arbejder 15 kommuner sammen om at videreudvikle hovedstadsområdet til en sammenhængende kulturmetropol til gavn for både borgere og besøgende.

Leg i SFO

Den 8. april blev hovedstadsområdets nye kulturaftale, Kulturmetropolen 2016-19, vedtaget politisk. Kulturaftalen er et samarbejde mellem 15 kommuner i hovedstadsområdet, der har til formål at udvikle og synliggøre regionen som en attraktiv, innovativ og samlet kulturmetropol til glæde for regionens borgere såvel som besøgende. Kulturminister Bertel Haarder underskrev aftalen den 10. marts 2016. Det politiske formandskab er placeret i Ishøj Kommune.

Deltagelsen i Kulturmetropolen sikrer et kvalificeret samarbejde på tværs af kommunegrænser. Samlet set vil kulturregionen opnå større synlighed og kontakt med det internationale samfund. For Halsnæs Kommune fungerer Kulturmetropolen 2016-19 som en løftestang for de aktiviteter og indsatser, som er vigtige for vores borgere. Kulturmetropolen bygger videre på kulturaftalen KulturMetropolØresund fra 2012-15, hvor Halsnæs Kommune deltog i flere projekter, bl.a. Kreative Børn, Jagten - gennem historien, Det Aktive Byrum og ProjektSpace. 

Kulturmetropolen samarbejder i 2016-2019 om følgende tre projekter:

Musikmetropolen

Der skal udvikles en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft gennem udvikling af talenter – både elite og bredde samt udvikling af events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen. Roskilde Kommune er hjemkommune.

Unge i samskabelse med kulturlivet

Kulturmetropolen skal arbejde for at øge de unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører. Køge Kommune er hjemkommune.

Festivaler & events 

Kulturmetropolen skal understøtte udviklingen af nye regionale festivaler og events samt udbredelsen og udviklingen af eksisterende, der samler og brander kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og kulturturister. Projektledelsen ligger i Kulturaftalesekretariatet.  

Kulturaftalen som pdf

Læs mere om KulturMetropolØresund på kulturmetropol.dk 

Sidst opdateret 28. august 2017

Selvbetjening

Kontakt

Katharina V. L. Nielsen
Kulturkonsulent
Telefon 3069 4825
kavan@halsnaes.dk

Lena Remond Petersen
Kulturkonsulent
Telefon 2153 6117
lekrp@halsnaes.dk