Råd og samråd

I Halsnæs findes der forskellige råd og samråd inden for kultur-, idræts-, og fritidsområdet.

Kajakker ved Hvide Klint

I Halsnæs findes en række råd, der varetager interesserne for kommunens mange foreninger på Kultur, Idræts og Fritidsområdet. Rådene varetager rådgivning, information og vejledning af medlemsforeningerne, samtidig med at de fungerer som samarbejdspartnere for kommunen på det pågældende område.

Her kan du læse mere om kommunens råd og samråd:

 

Sidst opdateret 30. januar 2018

Selvbetjening

Kontakt