Aktuelle udbud

Et udpluk af større opgaver vedrørende levering af varer og tjenesteydelser, som kommunen sender i udbud, bliver løbende annonceret her.

Foto: Nicolai Perjesi

Aktuelle udbud fra Halsnæs Kommune


Vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger

Halsnæs Kommune, Ejendomscentret, udbyder i foråret 2016 en række vedligeholdelsesarbejder på de kommunale bygninger. Udbudsmaterialet udsendes i følgende uger:

Uge 22:
Murerarbejde (- Ledige pladser)
Udbud 1 murerarbejde: Frederiksværk skole, Melby, renovering af facader på Blok C. 
Udbud 2 murerarbejde: Skjoldborg, Hulen, facaderenovering.
Udbud 3 murerarbejde: 
- Paraplyen, gennemgang med udskiftning af fuger og sten på hovedbygningens nederste ca. 1,5m. 
- Skovbrynet, murerreparation inkl. sålbænke. 

Uge 23:
Tagarbejde
Udbud 1 tagarbejde: Arresø skole, Ølsted, renovering af utætte paptage. 
Udbud 2 tagarbejde: Frederiksværk Skole, Melby, reparation af undertag på Melby Hallen.
Udbud 3 tagarbejde: Hundested Hallen, udbedring ved vandgennemtrængning af tag under solcelleanlæg.

Uge 24:
Tømrerarbejde
Udgået - Udbud 1 tømrerarbejde: Frederiksværk Skole, Enghave, udskiftning af lette facader og udskiftning af defekte tagrender og nedbrudte vindskeder.
Udbud 2 tømrerarbejde:
- Frederiksværk Skole, Melby, renovering af stern blok B og renovering af tagrender.
- Udgået - Spejderhus Hundested, reparation af træbeklædt ydervæg.
- Familiehuset, udskiftning af gavlspær.

Uge 25:
Malerarbejde
Udbud 1 malerarbejde: Gjethuset, malerbehandling af vinduer.
Udbud 2 malerarbejde: Frederiksværkskole, Melby, malerbehandling af vinduer og udvendigt træværk.
Udbud 3 malerarbejde: 
- Frederiksværk bibliotek malerbehandling af døre og vinduer.
- Brandværnsmuseet, malerbehandling af vinduer.

Afgivning af tilbud
Ønsker dit firma at deltage i et eller flere af de ovenstående udbud, i underhåndsbud, bedes du sende en e-mail til Tina Bull Kipper, Ejendomscenteret, Halsnæs Kommune, e-mail: tiki@halsnaes.dk. Du vil herefter få tilsendt udbudsmaterialet.

Du kan tidligst sende e-mailen med din forespørgsel på udbudsmateriale kl. 8.00 mandag morgen i den uge, hvor udbudsmateriale om det pågældende udbud bliver udsendt. Er din forespørgsel afsendt før kl. 8.00 mandag morgen i den pågældende uge, vil den ikke komme i betragtning.

Samme firma kan maksimalt byde på 3 forskellige udbud i hele perioden (uge 20-25).

Måtte flere end 3 firmaer byde ind på opgaven, forbeholder Halsnæs Kommune sig retten til alene at indbyde de 3 først indkomne henvendelser.

Alle opgaver udbydes i underhåndsbud i fagentreprise. Tildelingskriteriet er laveste pris.

Udbuddene vil blive udsendt for gulvarbejde i uge 20, vinduesrenovering i uge 21, murerarbejde i uge 22, tagarbejder i uge 23, tømrerarbejde i uge 24, malerarbejde i uge 25.

Frister og tidsplan
Frister og udførelsestidsplan fremgår af udbudsmaterialet.

 

 

Sidst opdateret 30. maj 2016

Kontakt

Svend Friis Bak
Indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 46
svefb@halsnaes.dk

Gert Eriksen
Senior indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 07
geree@halsnaes.dk

Trine Sommer
Udbudskonsulent
Telefon 47 78 48 21
triso@halsnaes.dk