Vielse

Ønsker I at blive gift?

Vielse i Halsnæs Kommune eller uden for egen kommune.

Byrådet i Halsnæs Kommune har den 18. september 2014 besluttet at give en generel tilladelse til, at andre kommuners borgmestre og giftefogeder må vie i Halsnæs Kommune. Det betyder, at en giftefoged fra en anden kommune kan vie et par i Halsnæs Kommune uden først at indhente tilladelse fra kommunens vielsesmyndighed.

Giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i naturen, i private haver, private hjem eller andre steder i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommunes giftefogeder foretager ikke vielser uden for kommunegrænsen.

Inden I kan indgå ægteskab, skal følgende være på plads:

    •    ægteskabserklæring 
    •    prøvelsesattest 
    •    navneændring 
    •    vielsespapirer til en rådhusvielse
    •    oplysninger om vidner og gæster.

Ved borgerlig vielse kan giftefoged være borgmesteren, et byrådsmedlem eller en administrativ medarbejder. 

I kan blive viet på Halsnæs Kommunes Rådhus på hverdage og lørdage mellem kl. 11-13.
Der er også muligt at blive viet andre steder i kommune om lørdagen mellem kl. 14-16. Kontakt vielseskontoret for at undersøge, om det er muligt på den dato, I ønsker at blive viet.
Halsnæs Kommunes giftefogeder foretager ikke vielser på søn- og helligdage.

Ægteskabserklæring
Uanset om I skal giftes i kirke, på rådhuset eller i udlandet, skal I med NemID via borger.dk digitalt udfylde og underskrive en ægteskabserklæring, som Halsnæs Kommune skal have senest 14 arbejdsdage, før I ønsker at blive gift.

Danske statsborgere skal vedhæfte indscannet fil med:

  • fødsels-, dåbs- eller navneattest, hvis I er født før den 1. januar 1960 
  • skilsmissepapirer med bodelingserklæring, hvis skilsmissen er godkendt for mindre end 2 måneder siden - Obs. separation fører ikke automatisk til skilsmisse
  • skifteretsattest/dødsattest, hvis tidligere ægtefælle er død
  • civilstandsattest fra det pågældende land, hvis du/I har været bosiddende i udlandet i en længerevarende periode (ca. 6 måneder).

Udenlandske statsborgere skal aflevere ægteskabserklæringen personligt og medbringe:

  • pas    
  • civilstandsattest med Apostillestempel eller Legalisering (afhængigt af landets aftaler)
  • eventuelle skilsmissepapirer med bodelingserklæring
  • eventuel dødsattest for tidligere ægtefælle
  • alle papirer skal være autoriseret oversat til dansk eller engelsk
  • søg i god tid vejledning om udenlandske skilsmissedokumenter.

Efter lovændring den 1. februar 2017 er det ikke længere muligt for personer under 18 år at søge dispensation til indgåelse af ægteskab.

Prøvelsesattest
Når I har udfyldt ægteskabserklæringen udsteder Halsnæs Kommune en prøvelsesattest. Hvis I ikke skal vies af den borgerlige myndighed i Halsnæs Kommune, sendes prøvelsesattesten til jer, og I skal selv aflevere attesten til den myndighed, der skal foretage vielsen. I skal selv aftale dato for vielsen hos denne myndighed.
Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder, efter den er udstedt.

Hvad koster det
Det er gratis at blive gift, hvis bare en af jer har bopæl i Danmark.

Bor I begge i udlandet, koster det 850 kr. at få lavet en prøvelsesattest. Før vi kan begynde sagsbehandlingen, skal du/I indbetale 850 kr. på følgende bankkonto:

Iban: DK76 3000 0010 1787 70
S.W.I.F.T. adress: DABADKKK
Bank code: 4319 Account no.: 0010 1787 70

Navneændring
Hvis I ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, skal I bruge borger.dk, hvor I kan sende navneændringsattesten online, eller I kan printe navneændringsattesten, som skal afleveres på kirkekontoret i det sogn, hvor I bor, da kun kirkekontoret kan foretage navneændring.

Vielsespapirer til rådhusvielse
Halsnæs Kommune udarbejder de forskellige papirer vedrørende vielsen, og efterfølgende sender vi et brev til jer med nærmere oplysninger om aftalen for vielsen.

Halsnæs Kommune foretager vielser på dansk eller engelsk. Hvis I begge bor i udlandet og ønsker vielsen på et andet sprog, skal I selv betale for en tolk. Vi sørger for at bestille tolken. 

Vidner og gæster
Der kræves to vidner til stede ved vielse foretaget af Halsnæs Kommune. Hvis I har gæster med til vielsen, skal to disse være vidner. Hvis I ikke har gæster med, stiller Halsnæs Kommune med vidnerne. Om lørdagen kan Halsnæs Kommune dog kun stille med et vidne. I skal oplyse navn og adresse på vidner.

I skal oplyse, hvor mange gæster I har med til vielsen på Rådhuset - dog højst 25 gæster.

Hvis I ikke har NemID, kan I følge dette link og få det - eller henvende jer i Borgerservice på Halsnæs Rådhus, som kan hjælpe jer med oprettelsen. 

Læs mere om NemID 

Sidst opdateret 1. september 2017

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 48 20 eller
47 78 40 25
mail@halsnaes.dk