Pleje og pasning af alvorligt syge

I Halsnæs Kommune har vi en række tilbud til dig som er kronisk eller alvorlig syg

Halsnæs Kommune har 3 forskellige tilbud vedrørende pasning og pleje

  • Støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, visiteres af Visitationen
  • Støtte til pasning af døende, visiteres af Visitationen
  • Palliativ (lindrende) indsats i forbindelse med plejeorlov, visiteres af Hjemmesygeplejen.

Du kan læse mere i hæftet Personlig hjælp og pleje.

Du kan læse mere om palliation på Hjemmeplejens hjemmeside.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i kommunens kvalitetsstandarder.

Sidst opdateret 14. juni 2018
Få svar her