Gravetilladelser

Hvis du skal udføre ledningsanlæg i eller over et vejareal, eller skal du f.eks. opstille container, kraner, skurvogne, stilladser, telte, lifte m.m. skal du indhente tilladelse fra vejmyndigheden.

Ansøgning om gravetilladelse og råden over vejareal til materielopstilling:

Hvem giver tilladelse?

Tilladelse vedrørende Hillerødvej, Frederikssundsvej, Hundestedvej og Amtsvejen frem til krydset ved Fjordvej skal søges hos Vejdirektoratet.

Tilladelse vedrørende øvrige veje i kommunen skal søges hos Halsnæs Kommune.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger skal søges via Virk.dk  ved at anvende NemID 

Minivejledning til Virk.dk
Vælg Halsnæs Kommune og åben fanen indberet nederst på siden. Herfra kan du finde ansøgningsindgangen ved at indtaste gravetilladelse i søgefeltet-T

Til orientering skal der altid vedlægges en tegning, hvor det tydeligt fremgår, hvor I graver. Ved alle arbejdere skal der vedlægges forslag til afmærknings-/afspærringsplan. Hvis du skilter i henhold til vedlagte fil med tegninger for afmærkning af vejarbejder er det nok at nævne afmærkningsplanens tegningsnummer Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder

Ansøgning om tilladelse til råden over vejareal til materielopstilling

Du skal søge om tilladelse til bl.a. at opstille container, kraner, skurvogne, stilladser, telte, lifte, lastbiler på vejarealer eller arealer, der grænser lige op til et vejareal. Tilladelsen gives efter en vurdering af forholdene på stedet og forudsætter, at mulighederne på privat grund er udtømt.

Ansøgning om opstilling af materiel på vejarealet ansøges ligeledes på Virk.dk ved at anvende NemID

Er der andre der benytter arealet?

Inden du søger kan du herunder se om der er andre ansøgninger på arealet.

Sidst opdateret 7. marts 2017

Kontakt

Halsnæs Kommune
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Dennis Bo Nørgaard debn@halsnaes.dk
Kirsten Lundin kilu@halsnaes.dk

Få svar her