Tandpleje

Alle børn og unge fra 0-18 år er tilmeldt den kommunale tandpleje. Dit barn bliver automatisk indkaldt til tandeftersyn.

Børnetandpleje

Forebyggende sundhedstjek

Når dit barn er ca. 18 måneder, indkaldes det til et forebyggende sundhedstjek, her der er fokus på, at de nye mælketænder holdes sunde. 

Når mælke-kind-tænderne bryder frem, vil tandplejen gerne se dit barn igen.

Der er fokus på forældresamarbejdet, da det er derhjemme at tænder holdes sunde.

Tandundersøgelser

Når dit barn er 3½ år, starter de systematiske tandundersøgelser. Forebyggelse er stadig det vigtigste. Alle former for undersøgelse, forebyggelse og behandling kan tilbydes.

Tilbuddet er behovsorienteret – det betyder at de sundeste børn, og børn med ukomplicerede tandforhold, ses med 18-måneders intervaller. Børn med tandproblemer, ses meget oftere. Hvor ofte, tilrettelægges individuelt.

Tilbuddet stopper, når dit barn fylder 18 år.

Tandregulering

Tandregulering er en del af tandplejens tilbud. Får dit barn tilbud om tandregulering, foregår dette på Tandreguleringscenteret i Hillerød.

Akut tandproblem

Står du med et akut tandproblem, så ring og snak med den nærmeste klinik. 
Læs mere på Tandplejens hjemmeside. 

Akut nødhjælp

Uden for normal åbningstid – se Tandplejens hjemmeside, eller lyt til telefonsvareren, som informerer om nødhjælp. Telefon 47 72 09 18.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til personer på plejecentre og personer, der bor i eget hjem med så mange hjælpeforanstaltninger, at de reelt kan sammenlignes med beboere på plejecentre. 
Tilbuddet er til borgere med et varigt funktionstab.
Du skal være visiteret for at få tilbuddet.

Få mere information på Tandplejens hjemmeside

Ansøgning om tilslutning til omsorgstandpleje

Specialtandpleje

Specialtandplejen tilbyder behandling til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Tillige kan henvises børn, som ifølge folkeskolelovens §20 modtager tilbud om specialundervisning eller har gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Frederikssund Kommune varetager opgaven for Halsnæs Kommune.
Få mere information på Tandplejens hjemmeside

Sidst opdateret 19. maj 2018