Affald

Halsnæs Forsyning er et selvstændigt selskab der blandt andet tager sig af genbrugsstationer og renovation.

 

Hvis du f.eks. har spørgsmål om åbningstider på genbrugsstationen, eller ikke får tømt din skraldespand, skal du henvende dig til

Halsnæs Forsyning A/S
Gjethusparken 3, 1 sal
3300 Frederiksværk
Telefon 4776 0700
Fax 4776 3040
forsyning@halsnaesforsyning.dk

Du kan også finde mere information på Halsnæs Forsynings hjemmeside.

Affaldsplan

Halsnæs Kommune skal hvert fjerde år lave en affaldsplan om de kommunale aktiviteter, der vedrører affald.

Affaldsplanen er todelt. Del et omhandler mål og initiativer, hvor man kan læse om de overordnede mål for affaldshåndteringen i Halsnæs Kommune, og om de 30 initiativer kommunen gennemfører i planperioden. I planens del to kan man se en kortlægning af affaldsmængderne i Halsnæs Kommune.

Affaldsplan 2009 – 2012 del 1
Affaldsplan 2009 – 2012 del 2

Affaldsplan kortlægning 2013 - 2024

 

Regulativer

Regulativ for erhvervsaffald  
Regulativ for husholdningsaffald


Sidst opdateret 29. august 2014

Selvbetjening

Kontakt

Halsnæs Forsyning A/S
Gjethusparken 3, 1. sal 
3300 Frederiksværk
Telefon 4776 0700
Fax 4776 3040
forsyning@halsnaesforsyning.dk