Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt. Den 26. april 2018 vedtog byrådet i Halsnæs Kommune en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet. I styrelsesvedtægten kan du læse nærmere om skolebestyrelsernes beføjelser og organisering, elevråd, målstyring (herunder den årlige kvalitetsrapport for skolevæsenet) og dialogmøder. 

Derudover giver styrelsesvedtægtens bilag indblik i skolevæsenets kompetencefordeling, skolestrukturen, undervisningens organisering, principper for ferieplan mm. 

Sidst opdateret 4. juli 2018

Selvbetjening

Kontakt

Børn, Unge og Læring
Telefon 47 78 40 00
cluh@halsnaes.dk
Få svar her