Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt. Den 28. juni 2016 vedtog byrådet i Halsnæs Kommune en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet. I styrelsesvedtægten kan du læse nærmere om skolebestyrelsernes beføjelser og organisering, elevråd, målstyring (herunder den årlige kvalitetsrapport for skolevæsenet) og dialogmøder. 

Derudover giver styrelsesvedtægtens bilag indblik i skolevæsenets kompetencefordeling, skolestrukturen, undervisningens organisering, principper for ferieplan mm. 

Sidst opdateret 30. august 2017

Selvbetjening

Kontakt

Claus Hauritz
Chefkonsulent
Telefon 47 78 41 43
cluh@halsnaes.dk
Få svar her