Kirkevænget og Tårnvænget

Halsnæs Kommune sælger parcelhusgrunde i Kregme på Kirkevænget og Tårnvænget.

Luftfoto 2015

Halsnæs Kommune udbyder parcelhusgrunde på Kirkevænget og Tårnvænget ved Kregme i Frederiksværk til en kontantpris på 525.000 kr. incl. moms.

Grundene udbydes i h.t. bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

Området præsenterer sig med en smuk bugtet ankomstvej op gennem området, med små søer langs vejen. Landskabet omkring fordelingsvejen er tænkt som en blomstereng. Langs fordelingsvejen bliver der fem boliggrupper, og der er opført ny daginstitution. I to af boliggrupperne bliver der i inderzonen tætlave boliger, mens resten af boliggrupperne udelukkende består af parcelhusgrunde. Grundene er beliggende tæt ved hovedvejene til Hillerød og Frederikssund. Der er ligeledes gode tog- og busforbindelser tæt på området. I 2009 blev der opført en spændende miljø- og energivenlig daginstitution i området.

Der er udarbejdet ny lokalplan for området der bl.a. muliggør opførelse af stenhuse i hele udstykningen.

Der er til dags dato solgt 51 grunde i området.

Du kan se grundene på place2lives hjemmeside.

Sidst opdateret 20. januar 2017

Kontakt

For fremvisning af grundene skal du kontakte Place2live på telefon 47 77 00 11 eller e-mail 3300@place2live.dk.

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin