Bolig

Fyrrenæsly

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan...
Kanalen ved Nørregade en sommerdag

Bygningsbevaringsfonden

Du kan søge Bygningsbevaringsfonden om tilskud til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Den Sociale boligliste

Er du akut boligløs, har du mulighed for at blive skrevet op på den sociale boligliste.
Vejrhane på Krudtværksområdet i Frederiksværk

Hegn og hegnsyn

Er du, som grundejer, uenig med din nabo om hegn i skelområdet, kan du få foretaget et hegnsyn i Halsnæs Kommune.
Lillevej

Lejeboliger

Der findes mange lejeboliger i Halsnæs Kommune. Her finder du en liste over boligselskaber, som du kan kontakte, hvis du er interesseret...
Lynæs Havn

Helårsbeboelse i sommerhus

Der er specielle regler for, hvornår du må bo i dit sommerhus. Vær også opmærksom på, at det kun er ejeren af huset der kan udnytte...
Vindueskig

Klage over nabo

Det er altid bedst selv at løse en nabostrid, men når nabostriden kører fast kan det være nødvendigt at få hjælp fra en udefra kommende...
Ældreboliger

Skimmelsvamp

Har du problemer med indeklimaet i din bolig, kan det være tegn på skimmelsvamp.
Krudtværket i Frederiksværk

Tinglysning

Al tinglysning foregår digitalt.
Huse ved kanalen om vinteren

Adresseforespørgsel

Privatpersoner og virksomheder kan henvende sig til Borgerservice og få oplysning om en anden persons adresse - med mindre adressen...
Navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse

Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister...
Boliger

Bopælsattest

En bopælsattest viser, hvordan du er registreret i CPR (Det Centrale Personregister). Du kan få en attest ved at henvende dig skriftligt...